Resultaat met geo-informatie

Nexpri adviseert en begeleidt organisaties bij het gebruik van geografische informatie en GIS in hun bedrijfsvoering.

Nexpri slaat een brug tussen de techniek en de gebruikers in verschillende domeinen. Het is ons doel om processen te verbeteren en organisaties (nog) beter te maken in het benutten en beheren van hun gegevens. Het gebruik van locatiegegevens (geo-informatie) vormt hierbij de verbindende factor.

Wij helpen organisaties bij het opstellen en toepassen van visie, strategie en architectuur voor de geografische informatievoorziening. En wij ondersteunen bij het vertalen van ruimtelijke vraagstukken en informatiebehoeften naar zinvolle geo-toepassingen, door middel van advisering, projectmanagement en het inzetten van GIS en locatiegegevens. Resultaatgericht en leveranciersonafhankelijk.

Nexpri is een kleine organisatie met een breed netwerk. Wij werken samen met een aantal strategische partners en zijn aangesloten bij Ruimteschepper.

Quotes

"Nexpri heeft ons begeleid bij de selectie van een WebGIS voor intern en extern gebruik. Door hun ervaring en professionaliteit hebben wij binnen 3 maanden een keuze voor een oplossing en leverancier kunnen maken. Dit op basis van een gedegen aanpak voor de aanbesteding. Voor de lange termijn ligt er een door Nexpri geschreven geobeleidsplan dat de ontwikkelingen schetst voor de komende jaren"

Ben Thijssen, gemeente Stichtse Vecht

"De Benchmark-GEO geeft een verrassend inzicht in de complexiteit van geo binnen onze organisatie. Het vergelijken van harde gegevens vormt een goede basis voor een gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemers. De eigenlijke waarde van de benchmark zit hem in het gesprek. De uitkomsten van de benchmark fungeren als trigger."

Paul Getz, gemeente Arnhem

"De Benchmark-GEO zorgt er voor dat je jouw organisatie kunt vergelijken met andere soortgelijke organisaties. En belangrijker nog: het gesprek hierover aan gaan."

Marcel Broekhaar, gemeente Zwolle